Payrolling: onze werkwijze

SalarisCentrum Nederland is geen gewoon payrolling-bedrijf. We doen méér. We adviseren werkgevers over hun totale personeelszorg; ook als uw medewerkers niet bij ons op de payroll staan. En we zorgen dat werknemers bijscholing krijgen. Want we zijn ervan overtuigd dat samenwerking moet zijn gebaseerd op kwaliteit, continuïteit en échte betrokkenheid. Onze werkwijze in vier stappen:

1.Advies over payrolling voor úw organisatie

Payrolling is nooit een behoefte op zich. Er zit een wereld van vragen en behoeften achter. We zien het als onze taak deze vragen en behoeften boven tafel te krijgen. En u op basis daarvan écht goed te adviseren. Payrolling is namelijk altijd maatwerk. We adviseren u compleet over personeelszorg. Daarbij kijken we verder dan uw organisatie. Belangrijk zijn ook de economische ontwikkelingen, de tendensen in uw branche en de wet- en regelgeving. Samen vinden we de beste oplossing. En als payrolling voor u geen geschikte oplossing blijkt? Dan vertellen we u dat eerlijk. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat langdurende samenwerking voor alle partijen het meeste rendement opleveren.

2. Plan van aanpak

Wilt u graag met ons in zee? Dan maken we een plan van aanpak. Daarin staat hoe payrolling gaan vormgeven binnen uw organisatie. In het plan staan ook de gemaakte afspraken en voorwaarden. En de planning geeft inzicht in de doorlooptijd van dit traject. Kortom: met dit plan van aanpak weten u en uw medewerkers precies wat we gaan doen.

3. Aan de slag met payrolling!

Kiest u voor samenwerking met SalarisCentrum Nederland? Dan gaan we aan de slag. De taakverdeling is als volgt:

SalarisCentrum Nederland:

 • sluit het arbeidscontract af met de werknemer, volgens NBBU-cao;
 • betaalt het salaris uit en draagt de sociale premies en het pensioen af;
 • keert vrije dagen en vakantiegeld uit;
 • neemt het juridisch en fiscale werkgeverschap over;
 • verzorgt loonspecificaties en jaaropgaven;
 • verzorgt het ziekterisico en de ziektebegeleiding.

U als werkgever:

 • regelt de werving en selectie van personeel;
 • bepaalt de arbeidsvoorwaarden volgens uw cao;
 • bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van uw medewerkers;
 • voert de functioneringsgesprekken.

4. Vinger aan de pols

Ook als het payroll-proces eenmaal loopt, staan we klaar voor werkgever en werknemer. Regelmatig gaan we met de werkgever om tafel om alles door te spreken. Werknemers kunnen bij onze helpdesk terecht met vragen over betalingen en arbeidsvoorwaarden. En is er een probleem? Dan reageren we direct. Zodat werkgever en werknemer naar tevredenheid gebruikmaken van onze diensten.

Meer weten over payrolling via SalarisCentrum Nederland?

 • Check hier ons Privacy Statement.