FAQ

Wat als mijn vraag hier niet tussen staat?

Je kunt voor meer informatie over onze dienstverlening altijd contact opnemen met onze Helpdesk. We helpen je graag bij eventuele onduidelijkheden. Bel ons gerust op 020 – 240 55 33 of mail ons via info@scnederland.com.

Werkgevers

Welke cao hanteert SalarisCentrum Nederland?

SalarisCentrum Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Alle medewerkers bij SalarisCentrum Nederland vallen onder de NBBU cao. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de cao waarbij het bedrijf is aangesloten. Zo zijn de inlenerbeloning en andere primaire voorwaarden minimaal gelijk aan de medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Zijn jullie NEN- gecertificeerd?

Naast de brancheorganisatie NBBU is SalarisCentrum Nederland aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid. We voldoen aan de NEN 4400-1-normering. Belangrijke, erkende criteria voor een goed en betrouwbaar payrollbureau. Het certificaat is te vinden onder downloads.

Hoe wordt het tarief bepaald?

Wij werken met een zogenaamde omrekenfactor. Deze is opgebouwd uit de loonsom, alle reserveringen en onze fee. Dat wil zeggen, de omrekenfactor is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen, alle fiscale en sociale lasten, eventuele ziekte en de marge. Het bruto uurloon maal de omrekenfactor is het all-in tarief. Zo weet u op voorhand precies wat de werknemer u per uur kost. Geen verassingen achteraf!

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

De inlenersaansprakelijkheid houdt in dat de inlener (de werkgever) aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffingen en de omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskracht deze heffing niet betaalt. SalarisCentrum Nederland is aangesloten bij de NBBU en is NEN 4400-1 gecertificeerd. Hierdoor is de opdrachtgever gevrijwaard van enige inlenersaansprakelijkheid.

Wordt er gekeken naar de arbeidshistorie van de medewerker?

Indien een medewerker over gaat naar een payrollcontract moet de payrollonderneming de reeds gewerkte periode meenemen als arbeidshistorie in de fase bepaling, indien er geen onderbreking is geweest van 6 maanden.

Kan een payrollkracht elk moment starten?

Ja, dat kan op ieder moment. Zodra een payrollkracht bij ons wordt aangemeld maken wij de gehele administratie in orde. Wij nemen contact met op met de medewerker om alles af te handelen. Er wordt een persoonlijk dossier opgebouwd en we kunnen de medewerker dezelfde dag nog voorzien van de benodigde documentatie.

Hoe geef ik gewerkte uren door?

Voor het registreren van de gewerkte uren maken wij gebruik van een beveiligd online urensysteem. Dit kan zo worden ingericht dat de medewerker zijn/haar gewerkte uren invult en dat de opdrachtgever deze enkel hoeft goed te keuren. De opdrachtgever kan ook zelf de uren invullen, waarna bij goedkeuring van de medewerker deze uren meegaan met de verloning.

Werknemers

Payrolling, wat houdt dat in?

Payrolling houdt in dat je formeel in dienst komt bij SalarisCentrum Nederland, maar dat je werkt bij één of meerdere opdrachtgevers. Wij maken het arbeidscontract op, betalen het salaris uit en verzorgen alle administratieve en fiscale zaken. Je bouwt bij ons ook vakantiedagen en een pensioen op. En bij ziekte of ongeval heb je recht op een ziekte-uitkering.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Wij betalen het salaris wekelijks of 4-wekelijks uit. Zo ontvang je binnen een week je salaris over de voorgaande gewerkte week.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Bij elke uitbetaling van het salaris ontvang je per mail de bijhorende loonstrook. Deze is tevens te downloaden in het online urensysteem.

Wat moet ik doen bij ziekte?

Indien je onverhoopt ziek wordt, dien je dit op de eerste ziektedag telefonisch voor 8.30 uur te melden bij de opdrachtgever én bij SalarisCentrum Nederland. Wij dragen zorg voor de uitbetaling van het ziektegeld. Zodra je weer hersteld bent, dien je je weer telefonisch beter te melden bij SalarisCentrum Nederland, óók wanneer je niet direct zult werken omdat je bijvoorbeeld niet ingepland bent.

Krijg ik ook vakantiegeld?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld en jij dus ook als werknemer van SalarisCentrum Nederland. Het vakantiegeld bedraagt 8% over het reguliere brutoloon. Vakantiegeld wordt uitbetaald in mei en eventueel in november op aanvraag.

Bouw ik ook vakantiedagen op?

Wij reserveren een percentage boven het bruto uurloon als compensatie voor vakantiedagen. Als je op vakantie wilt, dien je dit te overleggen met de opdrachtgever. Wanneer er genoeg reserveringen voor vakantiedagen zijn opgebouwd, kun je bij SalarisCentrum Nederland vervolgens het verzoek doen voor doorbetaling bij vakantie. Wie een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen. Om verzekerd te zijn van een tijdige uitbetaling, is het raadzaam om de vrije dagen tenminste twee weken van tevoren door te geven aan SalarisCentrum Nederland.

Hoe zit het met pensioen?

Bij SalarisCentrum Nederland bouw je na een half jaar nadat je in dienst bent automatisch een basispensioen op bij de StiPP. Hier hoef je niks voor te doen, dit wordt voor jou geregeld. Na 1,5 jaar of langer via een uitzendovereenkomst te hebben gewerkt, gaat de Pluspensioenregeling in. Voor meer informatie over de pensioenregeling van StiPP kun je terecht op hun website.

Bouw ik ook vakantiedagen op?

Wij reserveren een percentage boven het bruto uurloon als compensatie voor vakantiedagen. Als je op vakantie wilt, dien je dit te overleggen met de opdrachtgever. Wanneer er genoeg reserveringen voor vakantiedagen zijn opgebouwd, kun je bij SalarisCentrum Nederland vervolgens het verzoek doen voor doorbetaling bij vakantie. Wie een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 24 doorbetaalde vakantiedagen. Om verzekerd te zijn van een tijdige uitbetaling, is het raadzaam om de vrije dagen tenminste twee weken van tevoren door te geven aan SalarisCentrum Nederland.